sekite mus:   Facebook   

pRIVATUMO POLITIKA
pRIVATUMO POLITIKA

Bendra informacija

 

Šios UAB “G&T LT” privatumo politikos tikslas yra informuoti internetinės svetainės www.giventake.lt vartotojus apie atliekamą duomenų bei informacijos tvarkymą ir įvykdyti BDAR numatytą informavimo pareigą.

UAB “G&T LT” gerbia savo lankytojų ir pirkėjų privatumą, todėl garantuoja, kad Jums lankantis šioje internetinėje svetainėje surinkti duomenys bei Jūsų pačių pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. Prašome įdėmiai perskaityti šią privatumo politiką, kuri informuoja apie internetinės svetainės www.giventake.lt lankytojų ir/ar e-parduotuvės pirkėjų duomenų ir informacijos rinkimą bei naudojimą, kad vėliau nekiltų nesusipratimų.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės www.giventake.lt interneto svetainėje ir/ar naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais. 

UAB “G&T LT” pasilieka teisę keisti privatumo politiką, priklausomai nuo esamų ir naujai priimtų Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų. Naudodamiesi www.giventake.lt svetaine bei e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate su UAB “G&T LT” privatumo politika.

 

Kokiais tikslais ir kokius duomenis bei informaciją tvarkome?

 

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad UAB „G&T LT“ gali rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją ir/ar duomenis:

 • duomenis apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);
 • asmeninę informaciją, kurią Jūs suteikiate mums užsakydami prekes ir/ar paslaugas e-parduotuvėje (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos ar pristatymo adresas);
 • bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

 

Asmeninė informacija bei kiti duomenys, pateikti bei surinkti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje.

Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją ir/ar duomenis šiems tikslams: 

 • sklandžiai vykdyti e-parduotuvėje pateiktus užsakymus – patvirtnti užsakymus, susisiekti dėl užsakymo vykdymo eigoje kilusių klausimų, išrašyti PVM sąskaitas-faktūras, sudaryti pirkimo-pardavimo sutartis, laiku pristatyti prekes nurodytu adresu;
 • Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams; 
 • trečiosioms šalims suteikti statistinę informaciją apie mūsų vartotojus, tačiau ši informacija nebus naudojama jokiam atskiram vartotojui identifikuoti; Be aiškaus jūsų sutikimo mes neteiksime jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • mes nesidalijame Jūsų asmenine informacija su įmonėmis ar asmenimis, išskyrus čia pateiktus atvejus: norėdami įvykdyti tam tikrus būtinus veiksmus – pristatyti užsakymus per kurjerių tarnybą ar priimti bankiniu pavedimu per Paysera.lt mokėjimo incijavimo paslaugą nukreiptus mokėjimus (Paysera.lt). Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeninė informacija nebus naudojami kitais nei išvardinti tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Paprastai mes renkame Jūsų asmens duomenis bei informaciją būtinus sklandiems Jūsų užsakymams įvykdyti. ES teisė įpareigoja mus informuoti asmenis apie jų duomenų tvarkymo teisinius pagrindus. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis bei informaciją mes remiamės vienu iš šių teisinių pagrindų:

Sutikimo teisinis pagrindas. Tam tikrais atvejais mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tik jei prieš tai gavome Jūsų sutikimą. Sutikimą tvarkyti duomenis galite atsiimti bet kuriuo metu susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu info@giventake.lt

Sutarties vykdymo pagrindas. Taikomas kai Jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas įvykdyti mūsų įsipareigojimus Jums pagal sutartį, pvz. atlikti/gauti mokėjimą už prekes ar paslaugas.

Teisės aktų reikalavimo pagrindas. Taikomas kai mes esame įstatymų ar kitų teisės aktų įpareigoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir/ar informaciją, pvz. mokesčių apskaitos tikslais, duomenų teikimas viešojo valdymo institucijoms ar policijai.

Teisėtų interesų teisinis pagrindas. Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos:

 • Mūsų internetinės svetainės lankytojams suteikiame informaciją apie įmonės paslaugas ar darbo pasiūlymus;
 • Stengiamės užkirsti kelią apgaulei bei nusikaltimams, apsaugoti mūsų turtą ir naudojamas IT sistemas;
 • Organizuojame ir stebime mūsų naudojamus reklamos sprendimus;

 

Automatinis asmens duomenų rinkimas

 

Tam tikrais atvejais mes arba mūsų pasitelkiami paslaugų teikėjai naudoja slapukus (angl. cookies), tinklo duomenų rinkėjus (angl. web beacons) ir kitas išmaniąsias technologijas tam, kad automatiniu būdu rinktų tam tikrą informaciją apie Jus kai lankotės mūsų tinklalapyje bei rašote mums el. paštu. Šios informacijos rinkimas padeda pritaikyti mūsų interneto tinklalapį Jūsų poreikiams, didinti mūsų informacijos sklaidos žinomumą, efektyvumą ir naudingumą bei organizuoti ir sekti mūsų naudojamų reklamos sprendimų efektyvumą.

 

Slapukai

 

Slapukai paprastai bus išsaugomi Jūsų kompiuteryje arba kitame įrenginyje prie kurio jungiatės į internetą kiekvieną kartą kai jungiatės prie mūsų tinklalapio. Tai leidžia mums atskirti Jūsų įrenginį iš kitų.

Tam tikrais atvejais aplankius interneto tinklalapį, Jums bus pateiktas informacinis pranešimas su prašymu sutikti dėl slapukų naudojimo. Jei neduosite sutikimo, Jūsų kompiuteris ir kitas įrenginys nebus tikslingai sekamas tiesioginės rinkodaros tikslais. Slapukai būtini tinklalapio funkcionavimui (angl. user-imput) vis tiek bus naudojami siekiant užtikrinti tinkamą mūsų tinklalapio funkcionavimą. Jūsų pasirinkimas dėl slapukų naudojimo yra išsaugomas atskirame slapuke, kurio galiojimo terminas yra 90 dienų. Jei norėsite atsiimti sutikimą, tai galite padaryti išvalydami savo interneto naršyklės slapukus.

Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima ir leidžia saugoti slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti naršyklės nustatymus ir užblokuoti slapukų naudojimą. Šie parametrai dažniausiai saugomi naršyklės meniu punktuose Įrankiai (angl. Tools) arba Nustatymai (angl. Preferences). Taip pat galite bet kuriuo metu ištrinti visus slapukus ar tam tikrus slapukus pasirinktinai. Jeigu nuspręsite visiškai nepriimti slapukų, Jums gali būti nepasiekiamas visas mūsų tinklalapio funkcionalumas. Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų parinktis populiariausiose naršyklėse, galima rasti čia: Internet ExplorerChromeFirefoxSafariOpera.

Siekdami išplėsti mūsų tinklalapio funkcionalumą, mes kartais naudojame trečiųjų šalių įrankius ir valdiklius (angl. widget). Paprastai tam, kad užtikrintų papildomų funkcionalumų veikimą, šie įrankiai ir valdikliai Jūsų kompiuteryje ar įrenginyje išsaugos slapuką.

Slapukai savaime nepasako mums Jūsų elektroninio pašto adreso ar kitaip neleidžia identifikuoti Jūsų asmens. Vertindami tinklalapio veiklą mes naudojame skirtingus identifikatorius, tame tarpe ir IP adresus, bet tik siekdami nustatyti unikalių tinklalapio lankytojų skaičių ir vartotojų geografinį pasiskirstymą, o ne išskirti konkrečius vartotojus.

Naršydami mūsų tinklalapyje jūs sutinkate, kad jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje būtų išsaugoti puslapiui veikti būtini slapukai.

 

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

 

Surinkti asmens duomenys bei informacija saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir/ar mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita klientų informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją bei atsakyti į visus klausimus, susijusius su mūsų bendradarbiavimu.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip mes juos tvarkome;
 • kreiptis į mus su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikiamų veiksmų. Mums labai svarbu turėti tikslius Jūsų asmens duomenis; 
 • kreiptis į mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jums susipažinus su savo asmens duomenimis nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB „G&T LT“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Jūs taip pat turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą mūsų veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šios Privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į mus bet kuriuo Jums patogiu būdu: el. paštu info@giventake.lt, telefonu +370 5 2601663.

Jeigu Jūs turite bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šia Privatumo politika, arba pasiūlymų, prašome susisiekti su mumis.

 

Kaip su mumis susisiekti?

 

Mums svarbi mūsų klientų nuomonė, todėl nedvejodami susisiekite su mumis, jei:

 • Turite kokių nors klausimų ar atsiliepimų apie šį pranešimą;
 • Norite, kad mes nustotume naudoti Jūsų informaciją;
 • Norite pasinaudoti savo teisėmis, pateikti rekomendacijas ar skundą.

Visais šiais klausimais prašome kreiptis elektroniniu paštu info@giventake.lt.